cursus pgs15

Aan de slag met PGS 15

Inleiding:
In elke milieuvergunning worden eisen gesteld aan opslag van gevaarlijke stoffen, meestal gebaseerd op PGS-richtlijnen. Zelfs voor deskundigen is het lezen, interpreteren en toepassen van deze eisen niet altijd eenvoudig. Met behulp van de basiskennis die tijdens de training wordt opgedaan kan de deelnemer de meeste zaken zelf afhandelen of doelgericht advies of ondersteuning vragen en deze op waarde schatten.

Doelgroep:
De cursus is bestemd voor iedere medewerker en leidinggevende die verantwoordelijk is voor het goed beheer van de opslag van gevaarlijke stoffen en preparaten volgens de PGS richtlijnen. Zoals bijvoorbeeld: de milieucoördinator, KAM managers, veiligheidskundige en warehousemanager.

Doelstelling:
Op basis van de indeling van gevaarlijke stoffen (ADR) kunt u een analyse maken van het aanwezige assortiment binnen uw bedrijf en de scheidingseisen voor deze stoffen op juiste wijze toepassen en de juiste maatregelen nemen voor het opslaan.

De cursus verschaft de deelnemers de kennis om bestaande opslagplaatsen te beoordelen en aanpassingen door te voeren om zodoende te zorgen voor veiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen

Inhoud:
Tijdens de cursus wordt onder andere antwoord gegeven op de volgende vragen:

Duur:
De cursus duurt 1 dag van 08:00 tot 16:30 uur. 

Bijzonderheden:
Cursisten ontvangen een bewijs van deelname.
 En natuurlijk wordt er tussen de middag een goede lunch verzorgd.

Lesmateriaal:
Cursisten ontvangen het nieuwste boek “ Aan de slag met PGS 15”.  Het meest volledige boek wat wordt uitgegeven door SDU uitgeverij. Hierin is de volledige tekst van de vernieuwde PGS 15 opgenomen, bevat het boek een stoffenoverzicht op UN-nummer en zeer nuttige informatie om praktijkproblemen vlot te herkennen en oplossingsgericht aan het werk te gaan.
 

Locaties en aanmelden:
De training wordt op diverse locaties in Nederland georganiseerd.
Wanneer u wilt deelnemen aan deze zeer praktijgerichte cursus, kunt u zich hier inschrijven.